ทำงานทุกขั้นตอนโดยวิศวกรมืออาชีพ ได้มาตรฐานสูง

                   ประมาณราคา ทำรายการคำนวนวัสดุ และ ค่าแรงก่อสร้าง
                    ออกแบบโครงสร้าง และ สถาปัตย์

                                               ไม่ต้องวางเงินมัดจำ  ชำระค่าใช้จ่ายหลังให้ลูกค้าตรวจเช็คผลงาน งานเร็ว  ส่งงานตรงเวลา
                                                  ที่นี่ที่เดียว ที่ทำให้ได้มากกว่าที่ไหน
- งานได้มาตรฐานลงมือทำงานโดยวิศวกรทุกขั้นตอน
- ให้คำปรึกษารายละเอียดทุกขั้นตอนเกี่ยวกับงานก่อสร้างทั้งระบบ
- แจ้งกลับเมื่อแบบมีข้อขัดแย้ง หรือมีข้อผิดพลาด
- มีหน้าเอกสารงวดงาน การแบ่งชำระตามผลงาน      (สอบถามเพพิ่มเติม)
      - กรณีแบบไม่ครบ หรือไม่มี  (สอบถามเพิ่มเติม)
                              ช่วยออกแบบ และทำแบบ  ฟรี
                              เปรีบยเทียบสเปคและราคาวัสดุ
                             สรุปรูปแบบ และข้อมูลสเปค เพื่อส่งกลับผู้ออกแบบแก้ไข                   
- เอกสารที่ส่งงาน เป็น File Excel และ PDF
- เมื่อมีการปรับแก้ไขแบบ    (สอบถามเพิ่มเติม)   ปรับแก้BOQให้ฟรี
- เอกสารที่เราทำสามารถปรับแต่ง และแก้ไขข้อมูลในเอกสารเองได้ หรือส่งกลับมาให้เราแก้ไข ฟรี
- ตรวจเช็คงานได้ด้วยตัวเองเข้าใจง่ายเพียงดูที่แบ็คอับ


  รายละเอียดของงาน  ที่เราภูมิใจเสนอ

   “ เป็นเหตุผลงานที่ประมูล ทำให้เปอร์เซนต์ได้งานเพิ่มขึ้นในการถูกคัดเลือก ”
 
             - ทำรายการวัสดุ และค่าแรงงาน   เพื่อวางแผนก่อสร้างในโครงการ
             - ทำรายการติดตาม และตรวจสอบจำนวนวัสดุก่อสร้างในโครงการ  
   เพื่อใช้ในการบริหารจำนวนที่เป็นไปตามจริง
            - ทำรายการกำหนดรูปแบบการใช้งานวัสดุ  รูปแบบการทำงานแต่ละส่วน 
 และจัดการกำหนดสเปคมาตรฐาน ให้ตรงกับมูลค่างาน
           - ราคางานทุกๆงาน เราประหยัดกว่าเว็บไซย์อื่น 30 - 50%                                             
           - รายละเอียด BOQ ครบถ้วน  ชี้แจงรายการ หัวข้วย่อยทุกหมวด
  ทำให้การต่อรองเงื่อนไขของงานมีมากขึ้น
          - ทำานโดยวิศวกรโยธา  ที่มีประสบการณ์มานานเกือ 20ปี ในวงการบริหารงานก่อสร้าง
          - เราทำ BOQ ผ่านไฟล์์แบล็คอัพ  ทำให้งานต้นทุนทั้งหมด ชัวไม่มีมั่ว
  เพราะว่าคุณสามารถตรวจสอบงานได้ทุกไอเท็มของงาน
          - ทำราคาต้นทุนก่อสร้าง  เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคาสำหรับสรรหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
          - ทำรายการวัสดุ และค่าแรงงานก่อสร้างในโครงการ
          - เพื่อทราบต้นทุนที่แท้จริง(จำนวนเงิน) สามารถใช้ในการต่อรองมูลค่า
 ทั้งค่าแรงงาน และ วัสดุก่อสร้างได้ตามจริงแบบเป็นรูปธรรม
      - ทำรายการติดตาม และตรวจสอบจำนวนวัสดุก่อสร้างในโครงการ 
 เพื่อใช้ในการบริหารจำนวนที่เป็นไปตามจริง
     -ทำรายการกำหนดรูปแบบการใช้งานวัสดุ  รูปแบบการทำงานแต่ละส่วน 
 และจัดการกำหนดสเปคมาตรฐาน ให้ตรงกับมูลค่างาน

                                                                                                                                     

                                            ไม่เกี่ยงงานเล็ก หรืองานใหญ่  เราจัดคุณภาพงานเต็มๆให้ทุกงานเหมือนกัน

 

 

 

                 เอกสารประกอบราคาก่อสร้าง ( สิ่งที่คุณได้ )
 
 
                             1. ไฟล์ Excel  ที่ประกอบด้วยรายละเอียดงาน

                             2. Back up sheet ไฟล์ Excel          (สำหรับลูกค้าใหม่และเก่า)

                                        Back up sheet ไฟล์ Excel และ3D        (สำหรับลูกค้าเก่า)

                            3.กราฟวิเคราะราคา   เพื่อเจาะประเดนที่มาของราคานั้นๆ     (สำหรับลูกค้าเก่า)

                            4.สำหรับผู้รับเหมา  เรายินดีทำเอกสารงวดผลงานให้ท่าน    (สำหรับลูกค้าใหม่และเก่า)

                            5.ช่วยจัดหาช่าง  ผู้รับเหมา แต่ละประเภทงานให้ลูกค้า  และเจรจาราคาจัดจ้างให้คุณ

                            6.ใหคำปรึกษางานก่อสร้าง จนงานแล้วเสร็จ       (สำหรับลูกค้าเก่า)
                                                                                                                                     
                                            หรือเป็นไปตามการตกลงในการจ้าง
 
 

 

BOQ ถอดแบบ ประมาณราคา

รายละเอียด BOQ
 
   หมวดหมู่งานเอกสาร BOQ
 
หมวดงานโครงสร้าง      (Structural Work)

 
หมวดงานสถาปัตย์        (Architectural Work)

 
หมวดงานระบบไฟฟ้า    (Electrical Work)

 
หมวดงานระบบประปา    (Sanitary Work)

 
หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย (สำหรับอาคาร)

 
หมวดงานระบบปรับอากาศ (สำหรับอาคาร)

           
 
 
ราคาคุ้มค่าที่สุด  งานมาตรฐานสูงสุด


 
 
เขียนแบบโครงสร้าง และสถาปัตย์ Autocad  2D

·         ค่าเขียนแบบโครงสร้าง  170 บาทต่อแผ่น

·         ค่าเขียนแบบงานสถาปัตย์  170บาทต่อแผ่น


 
 
เขียนแบบโครงสร้าง และสถาปัตย์ SketchUp

·         ค่าเขียนงาน SketchUp ราคาเริ่มต้นที่  1000 บาท

ค่าเลนเดอร์  150-500 บาทต่อแผ่น  

 

 ออกแบบโครงสร้าง

- ทำเอกสารคำนวนโครงสร้าง
- ทำรายการวิเคราะโครงสร้าง
 

 

         ประมาณราคา

      - โครงสร้างสร้าง   
      - สถาปัตย์           
      - ระบบไฟฟ้า ,ประปา
  - ระบบสุขาภิบาล
 
     และอื่นๆที่แบบระบุ
 

             


        Design      
        - เเบบขออนุญาตก่อสร้าง         
           - เขียนแบบเพื่อประกอบงานก่อสร้าง
      - เขียนแบบเพื่อส่งธนาคาร ยื่นกู้
             - เขียนตามรูปแบบลูกค้ากำหนด       
     งานปรับแก้ไขงานทุกรูปแบบ
 


ตัวอย่างเอกสารboq,รับถอดแบบ,ประมาณราคา,ต้นทุนก่อสร้าง

ตัวอย่างBoq,ผลงานBoq , 1042 ผู้ชม

Powered by MakeWebEasy.com