รับถอดแบบ ประมาณราคา เขียนแบบก่อสร้าง และออกแบบ

                                                                                                                             ประมาณราคา ทำรายการคำนวนวัสดุ และ ค่าแรงก่อสร้าง

                                                                                               ออกแบบโครงสร้าง และ สถาปัตย์

                                                                                                                                  งานมาตรฐาน  ราคาประหยัดกว่าทุกที่ รับผิดชอบงาน ส่งงานเร็ว และตรงเวลา
                                                                                                             งานประมาณราคา ความแตกต่างที่ใครๆก็ให้คุณไม่ได้มากเท่าเรา                                                                                                                        -  สำหรับผู้ว่าจ้าง  

                                                                                                                   ทำราคาต้นทุนก่อสร้าง  เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคาสำหรับสรรหาผู้รับเหมาก่อสร้าง

                                                                                                                     (แจ้งกลับผู้ว่าจ้างกรณีแบบก่อสร้างไม่คนบถ้วน หรือแนวทางการทำงานที่ขัดแย้ง)   

                                                                                                                   เป็นข้อดีที่จะช่วยตรวจแบบก่อสร้าง เพื่อได้ราคาต้นทุนที่ครอบคุมและครบถ้วน

                                                                                                                         -  สำหรับผู้รับเหมา

                                                                                                                         ทำราคาต้นทุนก่อสร้าง เพื่อประมูลงานก่อสร้าง

                                                                                                                        (ทำรายละเอียดประกอบราคา)ทำให้เห็นเหตุผลในราคาที่สูง ในหัวข้องาน

                                     
 
                                                                                                                               รายละเอียดของงาน  ที่เราภูมิใจเสนอ

                                                                                                      “ เป็นเหตุผลงานที่ประมูล ทำให้เปอร์เซนต์ได้งานเพิ่มขึ้นในการถูกคัดเลือก ”
 
                                                            - ทำรายการวัสดุ และค่าแรงงาน   เพื่อวางแผนก่อสร้างในโครงการ
                                                            - ทำรายการติดตาม และตรวจสอบจำนวนวัสดุก่อสร้างในโครงการ  เพื่อใช้ในการบริหารจำนวนที่เป็นไปตามจริง
                                                            - ทำรายการกำหนดรูปแบบการใช้งานวัสดุ  รูปแบบการทำงานแต่ละส่วน  และจัดการกำหนดสเปคมาตรฐาน ให้ตรงกับมูลค่างาน
                                                            - ราคางานทุกๆงาน เราประหยัดกว่าเว็บไซย์อื่น 30 - 50%                                             
                                                            - รายละเอียด BOQ ครบถ้วน  ชี้แจงรายการ หัวข้วย่อยทุกหมวด ทำให้การต่อรองเงื่อนไขของงานมีมากขึ้น
                                                            - ทำานโดยวิศวกรโยธา  ที่มีประสบการณ์มานานเกือ 20ปี ในวงการบริหารงานก่อสร้าง
                                                            - เราทำ BOQ ผ่านไฟล์์แบล็คอัพ  ทำให้งานต้นทุนทั้งหมด ชัวไม่มีมั่ว เพราะว่าคุณสามารถตรวจสอบงานได้ทุกไอเท็มของงาน
                                                            - ทำราคาต้นทุนก่อสร้าง  เพื่อเป็นการเปรียบเทียบราคาสำหรับสรรหาผู้รับเหมาก่อสร้าง
                                                            - ทำรายการวัสดุ และค่าแรงงานก่อสร้างในโครงการ
                                                            - เพื่อทราบต้นทุนที่แท้จริง(จำนวนเงิน) สามารถใช้ในการต่อรองมูลค่า ทั้งค่าแรงงาน และ วัสดุก่อสร้างได้ตามจริงแบบเป็นรูปธรรม
                                                            - ทำรายการติดตาม และตรวจสอบจำนวนวัสดุก่อสร้างในโครงการ  เพื่อใช้ในการบริหารจำนวนที่เป็นไปตามจริง
                                                            -ทำรายการกำหนดรูปแบบการใช้งานวัสดุ  รูปแบบการทำงานแต่ละส่วน  และจัดการกำหนดสเปคมาตรฐาน ให้ตรงกับมูลค่างาน

                                                                                                                                     

                                                                                                 ไม่เกี่ยงงานเล็ก หรืองานใหญ่  เราจัดคุณภาพงานเต็มๆให้ทุกงานเหมือนกัน

 

 

 

                                                                                                                        เอกสารประกอบราคาก่อสร้าง ( สิ่งที่คุณได้ )
 
 
                                                                                                             1. ไฟล์ Excel  ที่ประกอบด้วยรายละเอียดงาน

                                                                                                             2. Back up sheet ไฟล์ Excel          (สำหรับลูกค้าใหม่และเก่า)

                                                                                                                 Back up sheet ไฟล์ Excel และ3D        (สำหรับลูกค้าเก่า)

                                                                                                             3.กราฟวิเคราะราคา   เพื่อเจาะประเดนที่มาของราคานั้นๆ     (สำหรับลูกค้าเก่า)

                                                                                                             4.สำหรับผู้รับเหมา  เรายินดีทำเอกสารงวดผลงานให้ท่าน    (สำหรับลูกค้าใหม่และเก่า)

                                                                                                             5.ช่วยจัดหาช่าง  ผู้รับเหมา แต่ละประเภทงานให้ลูกค้า  และเจรจาราคาจัดจ้างให้คุณ

                                                                                                             6.ใหคำปรึกษางานก่อสร้าง จนงานแล้วเสร็จ       (สำหรับลูกค้าเก่า)
                                                                                                                                     
                                                                                                                                                หรือเป็นไปตามการตกลงในการจ้าง
 
 

 

BOQ ถอดแบบ ประมาณราคา

 สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ
 
- ไฟลเล่มรายงาน B.O.Q. พร้อมไฟล์งานที่เป็น PDF และ EXCEL สำหรับลูกค้าใช้ในการปรับแก้ข้อมูลภายหลัง
 
- รายการแสดงการคำนวณของข้อมูลต่างๆทั้งหมด ( BACK UP SHEET )
 
- รายการชี้แจ้งขอบเขตของงานถอดแบบ และแจ้งข้อมูลเปอร์เซ็นต์เผื่อความสูญเสีย ที่ทางผู้ถอดแบบได้คิดคำนวณใน B.O.Q.
 
- กรณีหลังส่งมอบงาน หากลูกค้าต้องการให้ตรวจสอบ B.O.Q. ทางเรา ยินดีตรวจสอบให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
- ทางเรายินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อมูล B.O.Q. ให้กับลูกค้าฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม

 
 
   หมวดหมู่งานเอกสาร BOQ
 
หมวดงานโครงสร้าง      (Structural Work)

 
หมวดงานสถาปัตย์        (Architectural Work)

 
หมวดงานระบบไฟฟ้า    (Electrical Work)

 
หมวดงานระบบประปา    (Sanitary Work)

 
หมวดงานระบบป้องกันอัคคีภัย (สำหรับอาคาร)

 
หมวดงานระบบปรับอากาศ (สำหรับอาคาร)

           
 
 
ราคาคุ้มค่าที่สุด  งานมาตรฐานสูงสุด


 
 
เขียนแบบโครงสร้าง และสถาปัตย์ Autocad  2D

·         ค่าเขียนแบบโครงสร้าง  170 บาทต่อแผ่น

·         ค่าเขียนแบบงานสถาปัตย์  170บาทต่อแผ่น


 
 
เขียนแบบโครงสร้าง และสถาปัตย์ SketchUp

·         ค่าเขียนงาน SketchUp ราคาเริ่มต้นที่  1000 บาท

ค่าเลนเดอร์  150-500 บาทต่อแผ่น  

 

 ออกแบบโครงสร้าง

- ทำเอกสารคำนวนโครงสร้าง
- ทำรายการวิเคราะโครงสร้าง
 

ประมาณราคา,ถอดแบบ,BOQ,รับประมาณราคา,ราคาต้นทุนก่อสร้าง,เขียนแบบ,แบบบ้าน,แบบโรงงาน

รับเขียนแบบก่อสร้าง,ออกแบบก่อสร้าง,รับถอดแบบ,รับประมาณราคา,boq,เขียนแบบโกดัง,ออกแบบโกดัง
รับเขียนแบบบ้าน,รับออกแบบบ้านเดี่ยว,รับถอดแบบบ้าน,boqบ้าน

ตัวอย่างเอกสารboq,รับถอดแบบ,ประมาณราคา,ต้นทุนก่อสร้าง

ตัวอย่างBoq,ผลงานBoq , 754 ผู้ชม

Powered by MakeWebEasy.com